Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Adaptacja projektu gotowego polega na: Usługa płatna: wycena indywidualna